Hier een link naar een nieuw project:  ‘Boudewijn de Groot yn it Frysk’, omdat Boudewijn dit zelf echt mooie Friese uitvoeringen van zijn  nummers vindt:

 

De link naar de pagina is: 

 

https://www.facebook.com/De-Groot-yn-it-Frysk-2001165556808385/