Maar niet heus


A. Boyadjian, J. v.d. Steen, A. Kemp/B. de Groot

Platgebrande akkers
Honger in het land
In zijn paleis slaapt de dictator
Zonder hart, zonder verstand
't Was voor het welzijn van het volk
Hij had geen andere keus
Maar in blauwe letters op zijn voorhoofd:
Maar niet heus.

Bommen op de steden
Gifgas in de lucht
Dode kinderen in de straten
Na een uitzichtloze vlucht
De leider van het land,
Een rode zakdoek tegen zijn neus
Weet van niets, maar op zijn voorhoofd:
Maar niet heus

Maar niet heus
Maar niet heus
Maar niet heus

Ze sturen kinderen met bommen
Meedogenloos op pad
Om dood en verderf te zaaien
In het centrum van de stad
Een paradijs met lieve maagden
Beloven ze genereus
Maar op hun voorhoofd staat geschreven:
Maar niet heus

Ze weten van niets
Je weet hoe dat gaat
De schuld van een ander
Dus daar zit het kwaad
Principes
Idealen
Religie
Mooie verhalen
Maar macht en geld
Met alle geweld
Is waar het uiteindelijk om gaat

Als Sint Pieter me zal vragen
Hoe is het daar benee
En ik zeg zonder blikken of blozen
Alles is pais en vree
Dan hoor ik achter de hemelpoort
Galmend en omineus
Een engelenkoor dat jubelt:
Maar niet heus!
Maar niet heus
Maar niet heus
Maar niet heus

Album 2018 : Even Weg