Geloof hoop liefde


Boudewijn de Groot/Henny Vrienten

ooit zong ik met hoge heldere stem
voor de allerhoogste Heer
een lovend lied van hemelrijk
en engelen en zo meer
ik hield deemoedig kaarsen vast
bij het licht van glas-in-lood
gekleed in witte jurk
zonder schaamte, zelfs devoot
maar toen ik ouder werd
besefte ik mijn loos gezang
en elk gebed bleek inhoudsloos
en duurde veel te lang
ik sloeg de kerkdeur dicht
ontkende alle retoriek
in plaats van leeg geloof
bouwde ik mijn hoop op mijn muziek

geloof en hoop, ze bieden
slechts wankel evenwicht
maar liefde biedt veel meer
besef ik keer op keer
's nachts als je veilig naast me ligt

waar eerst het altaar heilig was
bouwde ik nu een andere schrijn
pen en papier en een gitaar
meer hoefde het niet te zijn
geloven was het probleem niet
dat was ik wel gewend
nu hoopte ik een groot publiek
te overtuigen van mijn talent
geloven is niet zo moeilijk
het is eigenlijk zekerheid
maar hopen is vooruitzien
in wankele onwetendheid
in wanhoop en vertrouwen
overtuigde ik toch het publiek
god is liefde, dat zal best
maar mijn liefde is muziek

geloof en hoop, ze bieden
slechts wankel evenwicht
maar liefde biedt veel meer
besef ik keer op keer
's nachts als je veilig naast me ligt

de nachten werden wilder
en de dagen kregen kleur
de woorden die ik schreef
kregen melodieën in majeur
maar waar het om ging
de ware liefde vond ik in geen bed
de poëzie van het gebroken hart
wordt op de mooiste muziek gezet
maar niet door mij, ik vond mijn muze
waar ik mijn liefde vond
het is een cliché maar ik hou van jou
klinkt anders uit haar mond
romantisch ben ik niet
ik verlies me liever in lyriek
geloof hoop liefde kunnen niet zonder
de liefde voor muziek

geloof en hoop, ze bieden
slechts wankel evenwicht
maar liefde biedt veel meer
besef ik telkens weer
's nachts als je veilig naast me ligt

Curiosa 2017 : Nachtwerk