Meisjes


Jean-Louis Pisuisse

Wanneer zo als jongen het leven je pakt

Met z'n wetjes - z'n plichtjes - z'n eisjes

Dan duurt het niet lang, of je komt in contact

Met het grote probleem, met de meisjes -

Die zijn zoeter bij spelen en leren dan jij

En die wassen zichzelf uit d'r eigen

Die passen veel meer op d'r kleren dan jij

En zijn bang om een standje te krijgen

In huis en op school zijn de straffen voor jou

En voor haar zijn de lof en de prijsjes

En waar alles om draait, och, je merkt 't al gauw

't Zijn de meisjes, de meisjes, de meisjes...

De grote - de kleine...

De grove - de fijne...

De bruine - de blonde...

De hoekige - de ronde...

De aardige kuil in d'r kinnetje...

De - 'ben ik geen aardig vriendinnetje'...

De - 'suffige, steeds schone handjes'...

De - 'nuffige broekjes met kantjes'...

Zij zijn nummer een

En jij bent nummer twee

Of liever, je telt helemaal niet meer mee

Naast de meisjes - de meisjes, de meisjesDan wor je zo twintig, je hangt aan je muur

Veel aardige snuitjes in lijstjes

En iedere dag brengt een nieuw avontuur

Want dan ben je getapt bij de meisjes

Dan vlei je jezelf dat je een Don Juan bent

Verzadigd van ondervinden

Die 't meisjes in al haar verscheidenheid kent

En het om de vinger kan winden...

Zij laten 't je geloven en jij, je slikt braaf

Haar lieve vereringsbewijsjes

In schijn ben je meester, in werkelijkheid slaaf

Van de meisjes - de meisjes, de meisjes

Van schattige - van kattige...

Van schuchtere - van nuchtere...

Van willige - van grillige...

Van mollige - van lollige...

Van heel onschuldig naïeve...

Van kameraadschappelijk sportieve...

Van motorfiets en van tennis...

Van 'wie maakt eens leuk met me kennis'-meisjes

Je voelt je gevleid

En spendeert dan gedwee

Je lijf en je ziel en je portemonnee

Aan de meisjes, de meisjes, de meisjesMaar raak je zo zoetjes de veertig voorbij

En je haar wordt wat dun en wat grijsjes

Dan ga je voorzichtig een beetje opzij

Als het geldt een ontmoeting met meisjes

Och, je bloed wordt wat kil

En je hart wordt wat zwak

En je voelt je wat ouw'lijk bij tijden

Je raakt wat gesteld op je rust en gemak

En je leert de emotie te mijden

Dan droom je niet meer van een hemel op aard

Met engeltjes in paradijsjes

Dan ben je bezonken, bezadigd, bedaard

En je hebt je bekomst van de meisjes

Van kribbige - van snibbige...

Van pezige - van vlezige...

Van dure - van zure...

Aanhalige - schandalige...

Van ranke, slanke, etherische meisjes

Van reuze, nerveuze, hysterische meisjes

Van slordige, nonchalante meisjes

Van chique en heel elegante meisjes

Van heel ouwerwetse, verlegen meisjes

Van 'o neen ! Daar kan ik niet tegen'-meisjes

Van 'raak me niet aan of ik krab je'-meisjes

Van 'ik ben niet vies van een grapje'-meisjes

Van heel uit de hoogte en dikdoende meisjes

Van ' 't mooist in de wereld ben ik' doende meisjes

Van intelligente, romantische meisjes

Plaisante, astrante, bacchantische meisjes

Je bekeert je, rangeert je, je trouwt en weldra

Dan wreekt zich het noodlot en dan wor je papa

Van meisjes. Van niets dan meisjes...

Curiosa 2008 : Jim de Groot. De kleine man